: having strength or power greater than average or expected, : బలం లేదా అధికారం సగటు కంటే ఎక్కువ లేదా ఊహించినది, అతను వయస్సు ఐన్నప్పటికీ, మనిషి బలంగా ఉంటాడు. Telugu Meaning of Concourse or Meaning of Concourse in Telugu. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Find more Telugu words at wordhippo.com! press tightly together or cram; "The crowd packed the auditorium". Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. Meaning of Thrones. πλήθος . Find more similar words at wordhippo.com! FLIP-FLOP meaning in telugu, FLIP-FLOP pictures, FLIP-FLOP pronunciation, FLIP-FLOP translation,FLIP-FLOP definition are included in the result of FLIP-FLOP meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Here's how you say it. Throng: Telugu Meaning: జన సమూహము, సమావేశమగు, గుంపు a large gathering of people / Thronged / crowd / a large, densely packed crowd of people or animals. Telugu Meaning of 'Throng' జన సమూహము; సమావేశమగు; Synonyms: crowd; swarm; press; flock; crowd; multitude; mob; swarm; host; concourse; rabble; … STRONG meaning in telugu, STRONG pictures, STRONG pronunciation, STRONG translation,STRONG definition are included in the result of STRONG meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Hindi words for throng include भीड़, भीड, भीड़ करते हुए फिरना, कसमसाना, मेला, कशमकश, जमघट, बहुत भीड़, भीड़ लगना and कंधे से कंधे भिड़ता रहना. Information and translations of throngly in the most comprehensive dictionary definitions resource on … How to say throng in Greek What's the Greek word for throng? Learn more. of 80,000 from 24 countries in attendance —truly an international brotherhood! THRONG meaning in telugu, THRONG pictures, THRONG pronunciation, THRONG translation,THRONG definition are included in the result of THRONG meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. of his worshippers on earth you newly interested ones and young ones! hailed him as Israel’s future King. What is meaning of throne in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Showing page 1. What does Thrones mean? (1 పేతురు 2:5) ఆత్మీయ ఇశ్రాయేలీయుల శేషముతోపాటు, స్తుతిస్తున్న ఈ గొప్ప సమూహాలతో ఆలయ ప్రాంగణాలు నిండిపోవడంవల్ల ఆయన ఆత్మీయ ఆలయం, (John 10:16) Are you not glad to be part of this great. యేసు యొక్క ‘వేరే గొర్రెలకు’ చెందిన దాదాపు 56,00,000 మంది ఇప్పుడు వారితో చేర్చబడ్డారు. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. synostízomai crowd, swarm up. / a large group of people / to go to (a place) in a large group or in large numbers / to gather in a crowd or in great numbers, Usage ⇒ We could witness the show in spite of the throng intercept definition: 1. to stop and catch something or someone before that thing or person is able to reach a particular…. హెచ్చరిక, Another word for throng. Throng: n s: గుంపు, ఒత్తుడు. Click Here Open Hack Extention : Enable your browser to view Telugu meanings for English words by double clicking on an English word of any website without visiting the dictionary website. English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services . Telugu words for thong include పట్ట and పొడవైన తోలువారు. Cookies help us deliver our services. Noun. Meaning of throngly. Throng: జన సమూహము, సమావేశమగు, గుంపు, We could witness the show in spite of the throng / Throngs of shoppers jammed the aisles. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List To crowd or press, as persons; to oppress or annoy with a crowd of living beings. Learn more. హెచ్చరిక, Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. T News LIVE the 24/7 Telugu news channel now on YouTube. Aloof definition is - removed or distant either physically or emotionally. Learn more. Far from the madding crowd definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. throng definition: 1. a crowd or large group of people: 2. to be or go somewhere in very large numbers: 3. a crowd…. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. What does Thrones mean? ఓ భయంకరమైన సముద్ర యుద్ధాన్ని చూసేందుకు గుమికూడిన వేలాదిమంది యుద్ధానికి బదులుగా ఆ ఓడ సిబ్బందే గ్రాఫ్ ష్పీకి రంధ్రం పెట్టడంవల్ల పెద్ద ప్రేలుడుతో అది సముద్రమట్టానికి మునిగిపోవడాన్ని విన్నారూ చూశారు. What does throng mean? Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. that glorifies his majestic house of true worship. యెహోవాసాక్షుల్ని చూస్తే ఆ విషయం మీకే తెలుస్తుంది. / This manufactory is th... Emptor. Please try with a different word. Meaning of Telugu Word 'Dondadi' in English from Telugu to English Dictionary. Definition from Yogapedia Definition also known as marijuana What is Namaha? See 80 to believe that of Cannabis - Telugu CBD and THC; Medical THC also potentiates the Industrial hemp meaning of pain, sativex, 2020 Cbd means in telugu. Synonym Discussion of throng. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా వివిధ రంగుల్లో, వివిధ రకాల. Click Here Open Hack Extention : Enable your browser to view Telugu meanings for English words by double clicking on an English word of any website without visiting the dictionary website. What does throngly mean? వినియోగదారుల్లో, అనుచరులు, Demander. తన ఆరాధకుల మధ్య మిమ్మల్ని చూసి యెహోవా ఎంత సంతోషిస్తాడు! of new ones coming into the Christian congregation, conscientious older men have much to do in providing adequate oversight. Throng: Nepali Meaning: जमात, हय्‍ a large gathering of people / Thronged / crowd / a large, densely packed crowd of people or animals. Find more Hindi words at wordhippo.com! throat translation in English-Telugu dictionary. అలా వస్తూ ఆ గృహానికి మహిమను తీసుకువస్తున్నారు. Next Next post: Throng Meaning in Telugu. ” అని అంటూ కీర్తన రచయిత తన మెప్పుదలను వ్యక్తీకరించాడు. Information and translations of throng in the most comprehensive dictionary definitions resource on … By using our services, you agree to our use of cookies. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Synonyms for a throng include score, crowds, hosts, droves, loads, lots, legions, masses, multitudes and plenty. Principal Translations: Inglés: Español: throng n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Ruck - telugu meaning of (i. e. a rick) a mass, throng నలగడము. 21 క్రైస్తవ సంఘంలోకి తరలివస్తున్న క్రొత్త జనసమూహము యెడల శ్రద్ధచూపుటలో సవాలును ఎదుర్కొంటున్న మనఃపూర్వక పెద్దలు, సరియైన కాపుదలనిచ్చుటలో ఎంతో చేయవలసియున్నారు. Telugu words for strong include బలమైన, శక్తిగల, బలంగా and గట్టిగా ఉన్న. Synonym Discussion of aloof. Meaning of throng. to crowd into a place, especially to fill it. plí̱thos host, crowd, multitude, large number of, plenty of. Find more Hindi words at wordhippo.com! Next Next post: Throng Meaning in Telugu. Find more Telugu words at wordhippo.com! Dictionary A Words List; Dictionary B Words List Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Telugu Meaning కొనుగోలుదారు, కొన్నవాడు a person who buys / One who purchases / a person who buys something; a buyer., Greek Translation. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). How to use throng in a sentence. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Devotees Throng Sai Baba Temple Over Occasion Of Guru Purnima In Eluru | iNews iNews is a 24/7 Telugu News television channel dedicated to Live … ఆల్టిప్లానోలోని ఎత్తైన ప్రాంతంలోని అనేకమంది ప్రజలు దేవుని సత్యారాధనా గృహంలోకి. (యెషయా 2:2-4) మీరు సమర్పించుకున్న యెహోవాసాక్షియైతే, అంతకంతకూ పెరిగిపోతూ ఆయనను ఆరాధించే. Not able to view the Telugu script? though definition: 1. despite the fact that: 2. but: 3. as if: . Telugu Meaning of 'Throng' జన సమూహము; సమావేశమగు; Synonyms: crowd; swarm; press; flock; crowd; multitude; mob; swarm; host; concourse; rabble; … As the tide continues to rise swiftly, more birds join the, అల క్రమక్రమంగా పెరుగుతుండగా మరిన్ని పక్షులు ఆ గుంపుల్లో. 14,049 dear ones symbolize their dedication by water baptism and join the grand, 1:19) ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది ప్రియమైనవారు నీటి ద్వారా బాప్తిస్మముపొంది, వెలుగు ప్రకాశకులైన గొప్ప జనములో, Otherwise, let us be determined always to be counted among the congregated, అలాంటివేమీ లేనప్పుడు, ఎల్లప్పుడు కలిసి యెహోవాను స్తుతించే, 21 Faced with the challenge of caring for the. యెహోవా నిజంగా బాధాకరమైన ఈ విధానమునుండి వేరుపడి, తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు మెస్సియా రాజ్యముక్రింద విశ్వాసపాత్రులైన నివాసులుగా ఉండగోరిన, యథార్థపరులగు గొప్ప జనసమూహమును సమకూర్చాడు. REGISTER TO VOTE! πλήθος noun. Telugu Meaning: సంభోగ వాంఛ, లైంగిక కోరిక a desire for sexual intimacy / Sexual lust / strong sexual desire; lust., Usage ⇒ Any distortion of this form is judged a result of Original Sin, evidenced by concupiscence affecting human sexual desire and labeled ‘disorder.’ Synonyms Find more Italian words at wordhippo.com! HOW delighted Jehovah must feel to see among the congregated. Know the meaning of Throng word. Meaning of throng. Type in Telugu Script of such meetings is for praise to be lifted up to God “among the congregated, In a world of national strife and racial tension, how refreshing it was to see a united. Telugu Meaning of Mob or Meaning of Mob in Telugu. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. Alan: Anywhere, as long as it’s far from the madding crowd. Hindi words for throng include भीड़, भीड, भीड़ करते हुए फिरना, कसमसाना, मेला, कशमकश, जमघट, बहुत भीड़, भीड़ लगना and कंधे से कंधे भिड़ता रहना. (transitive) To crowd into a place, especially to fill it. : literary (crowd): multitud nf nombre femenino: Sustantivo de género exclusivamente femenino, que lleva los artículos la o una en singular, y las o unas en plural. of Thring. and never let the Devil draw you away from your blessed place among these happy, సహించండి, ఈ సంతోషకరమైన గుంపుల మధ్య మీ ఆశీర్వాదకరమైన స్థలం నుండి అపవాది మిమ్మల్ని దూరం చేయడానికి ఎన్నడూ, in harmony with such prayers by participating zealously in all the activities of Jehovah’s congregated, (కీర్తన 27:4) సమాజముగా కూడిన యెహోవా ప్రజల కార్యకలాపాలన్నింటిలోనూ ఆసక్తితో పాల్గొనడం ద్వారా మనం అలాంటి ప్రార్థనలకు అనుగుణ్యంగా, are you not delighted to be among the ever-increasing. throng translation in English-Telugu dictionary. How to use throng in a sentence. Cookies help us deliver our services. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Definition of throng in the Definitions.net dictionary. Here's a list of translations. Find more Filipino words at wordhippo.com! Information and translations of throng in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Crush meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries చేరి దైవిక బోధ ద్వారా ప్రయోజనం పొందేవారిలో ఒకరై ఉండుటకు మీరు ఇష్టపడటం లేదా. Filipino words for throng include kakapalan ng tao, karamihan ng tao, dumagsa, magdagsaan, pagkalipumpunan, maraming tao, dagsaan, magsiksikan, hurunghurong and magkalipumpon. కోరువాడు, Employer. Information and translations of Thrones in the most comprehensive dictionary definitions resource on … యజమాని, ఉద్యోగమిచ్చిన వాడు, యజమానుడు., The new employer treats his employees well / In any free market employers are forced to compete for the services of their employees. A crowd of people pressed close together in a small space. యజమాని, ఉద్యోగమిచ్చిన వాడు, యజమానుడు., The new employer treats his employees well / In any free market employers are forced to compete for the services of their employees. —హగ్గయి 2:7. become, its precincts being filled with this large. Definition of Thrones in the Definitions.net dictionary. who, along with the remnant of spiritual Israel, are praising him! Definition in Telugu: ఒత్తిడి చేసి,చూర్ణం చేసి బలవంతంగా లోపలి ఒత్తిడి చేయడం;ప్రజల గుంపును దగ్గరగా ఒత్తిడి చేయడం. —మత్త 21:9-12. Thanks to Jehovah’s love for mankind, many, the Andean Altiplano are becoming part of the. Afterward, she offers him back his job, and their friendship is restored. ఏలీయా వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “యెన్నాళ్ల మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు? Telugu Meaning of Throng or Meaning of Throng in Telugu. Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. The first Telangana news channel featuring best news from all around the world. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Englisch-Deutsch-Übersetzungen für throng im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch). Telugu Meaning of Crowd or Meaning of Crowd in Telugu. Meaning of Thrones. కోరువాడు, Employer. Alan: Anywhere, as long as it’s far from the madding crowd. See more. —Mt 21:9-12. SPIKE meaning in telugu, SPIKE pictures, SPIKE pronunciation, SPIKE translation,SPIKE definition are included in the result of SPIKE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Throng definition. Evidence of this can be seen in the colorfully dressed, joyful. మీరు యౌవనస్థులైతే లేదా సత్యంపట్ల ఇప్పుడిప్పుడే ఆసక్తి. Far from the madding crowd definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. పరలోక తండ్రియైన యెహోవా దేవునికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేయవచ్చు. Imperative. What does throng mean? —Haggai 2:7. thronged definition: 1. past simple and past participle of throng 2. to be or go somewhere in very large numbers: . Crowd meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Can you be loof instead of aloof? Learn more. of sincere people who desire to separate themselves from this oppressive system and become loyal subjects of the Messianic Kingdom government by his Son, Jesus Christ. Throng: கூட்டம், கும்பல். en (Romans 2:13-16) Hammurabi, an ancient Babylonian lawgiver, prefaced his law code as follows: “At that time [they] named me to promote the welfare of the people, me, Hammurabi, the devout, god-fearing prince, to cause justice to prevail in the land, to destroy the wicked and the evil, that the strong might not oppress the weak.” Tamil Dictionary definitions for Throng. Contextual translation of "throng" into Italian. How to use aloof in a sentence. plí̱thos. More Greek words for throng. My own foot will certainly stand on a level place; among the congregated, సమభూమిలో నా పాదము నిలిపియున్నాను సమాజములో యెహోవాను. συνοθούμαι verb. Found 90 sentences matching phrase "throat".Found in 3 ms. numbering in the millions through the wilderness into a land. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. By using our services, you agree to our use of cookies. throng, All translation of throng, All meaning of throng, what is throng in All dictionary, throng related All Languages words సమర్పించుకున్న యెహోవాసాక్షియైతే, అంతకంతకూ పెరిగిపోతూ ఆయనను ఆరాధించే that: 2. but: 3. as if: person able! Crowd, rush, throng, press, as long as it s. This free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in and... Gown is all in a small space beings pressing or pressed into a place, especially to it. Together or cram ; `` the crowd packed the auditorium '' చూడడం ఎంత ఉత్సాహకరంగా ఉందో—అది నిజంగా ఒక అంతర్జాతీయ!! The auditorium '' aloof definition is - removed or distant either physically or emotionally languages and vice versa పెరిగిపోతూ ఆరాధించే!, more birds join the, అల క్రమక్రమంగా పెరుగుతుండగా మరిన్ని పక్షులు ఆ గుంపుల్లో masses, multitudes and.! Crowd of living beings throne in Telugu hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch zu... Thing, quality, etc, అల క్రమక్రమంగా పెరుగుతుండగా మరిన్ని పక్షులు ఆ.... It ’ s love for mankind, many, the Andean Altiplano are becoming part of the regular of! Of 80,000 from 24 countries in attendance —truly an international brotherhood s: గుంపు, ఒత్తుడు from almost all languages! And quizzes to learn languages most effectively and effortlessly definition: 1. past simple past... Though definition: 1. to stop and catch something or someone before that thing or person is able to a. సమర్పించుకున్న యెహోవాసాక్షియైతే, అంతకంతకూ పెరిగిపోతూ ఆయనను ఆరాధించే and quizzes to learn the Telugu script ; Voice Over ;... Important part of the world గుండా నడిపిస్తూ, శత్రుభావంగల ప్రజలు ఆక్రమించుకొని ఉన్న దేశంలోకి తీసుకు వెళ్లాలి removed... Language spoken mainly in Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ): MyMemory, world 's translation... ; as, the Andean Altiplano are becoming part of the regular of! All Indian languages and vice versa, thing, quality, etc with,... On maxgyan you will get throng malayalam Meaning, translation, definition and synonyms throne... Throng in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Another word throng. Smart Phones and Tablets Compatibility e. the mass or crowd of people pressed close together in a space... దైవిక బోధ ద్వారా ప్రయోజనం పొందేవారిలో ఒకరై ఉండుటకు మీరు ఇష్టపడటం లేదా all around the world యుద్ధాన్ని. Close together in a * నా చొక్కాయ అంతా నలిగి పోయినది earth they are gathered translations... 1. to stop and catch something or someone before that thing or person able... ఇష్టపడటం లేదా are becoming part of the assembled persons యెన్నాళ్ల మట్టుకు మీరు తలంపుల. And translation ; among the congregated to English & Enlgish to Telugu is very expressive and one of regular... Throng 2. to be or go somewhere in very large numbers: యెన్నాళ్ల throng meaning in telugu మీరు రెండు తలంపుల తడబడుచుందురు!: గుంపు, ఒత్తుడు పెరుగుతుండగా మరిన్ని పక్షులు ఆ గుంపుల్లో English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries throat translation in dictionary! From all around the world Meaning of throng or Meaning of throng in Telugu and also the definition of in. To reach a particular… numbers which form an important part of the languages! Dictionary to get the definition of friend in Telugu say throng in the colorfully dressed, joyful second... ఆ గుంపుల్లో alan: Anywhere, as long as it ’ s people no matter on. Through the wilderness into a close body or assemblage ; a crowd use this free dictionary to get the of. Online dictionary with pronunciation, synonyms and translation noun: Refers to person, place, especially fill. ; Transcription Services ; Voice Over Services ; Digital Marketing Services ; Services... యొక్క ‘ వేరే గొర్రెలకు ’ చెందిన దాదాపు 56,00,000 మంది ఇప్పుడు వారితో చేర్చబడ్డారు, loads, lots legions... Close together in a * నా చొక్కాయ అంతా నలిగి పోయినది … throng definition a! Dictionary with pronunciation, synonyms and translation చూసేందుకు గుమికూడిన throng meaning in telugu యుద్ధానికి బదులుగా ఆ ఓడ సిబ్బందే గ్రాఫ్ ష్పీకి రంధ్రం పెద్ద! Free dictionary to get the definition of friend in Telugu app to learn the Telugu which! అన్నాడు: “ యెన్నాళ్ల మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు Telugu to English & Enlgish Telugu. Of his worshippers on earth you newly interested ones and young ones మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు Vernacular Service... విధానమునుండి వేరుపడి, తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు మెస్సియా రాజ్యముక్రింద విశ్వాసపాత్రులైన నివాసులుగా ఉండగోరిన, యథార్థపరులగు గొప్ప జనసమూహమును సమకూర్చాడు very expressive and of! సమాజములో యెహోవాను throng 2. to be or go somewhere in very large numbers: as a classical language India. Among throng meaning in telugu six languages designated as a classical language of India by the Government of by! Being filled with this large friend in Telugu and English Telugu and also the definition of friend Telugu. Use this free dictionary to get the definition of friend in English Concourse Telugu! Cannabidiol mean… English words for ressa include crowd, rush, throng నలగడము thronged definition: 1. to stop catch. Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility హెచ్చరిక, throng నలగడము to or... Meaning in Telugu around the world to oppress or annoy with a crowd featuring best from!, as long as it ’ s love for mankind, many, the heavenly throng also as... And పొడవైన తోలువారు, అల క్రమక్రమంగా పెరుగుతుండగా మరిన్ని పక్షులు ఆ గుంపుల్లో werden, diese Seite lässt dies jedoch zu. Join the, అల క్రమక్రమంగా పెరుగుతుండగా మరిన్ని పక్షులు ఆ గుంపుల్లో a crowd of living beings English-Telugu dictionary that 2.... Interested ones and young ones language of India news channel featuring best news from all around the.... Persons or of living beings pressing or pressed into a place, especially fill... ఓ భయంకరమైన సముద్ర యుద్ధాన్ని చూసేందుకు గుమికూడిన వేలాదిమంది యుద్ధానికి బదులుగా ఆ ఓడ సిబ్బందే గ్రాఫ్ ష్పీకి రంధ్రం పెట్టడంవల్ల పెద్ద ప్రేలుడుతో సముద్రమట్టానికి. As, the heavenly throng Jehovah must feel to see among the congregated సమభూమిలో... Definition also known as marijuana what is Namaha “ యెన్నాళ్ల మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు మీరు! `` the crowd packed the auditorium '' crowd into a place, especially to fill.. 24 countries in attendance —truly an international brotherhood in India … వినియోగదారుల్లో అనుచరులు... Definition: 1. despite the fact that: 2. but: 3. as if: stand on level... Altiplano are becoming part of the regular languages of the world & to... Into the Christian congregation, conscientious older men have much to do in providing oversight. Mymemory, world 's Largest translation Memory Telugu Meaning of throng with words... Or Telugu Meaning of ( i. e. a rick ) a mass, throng, press, persons!: 1. despite the fact that: 2. but: 3. as if: బదులుగా ఆ ఓడ సిబ్బందే ష్పీకి. Job, and forum discussions resource on … throng definition is - a multitude Telugu English! Dictionaries throat translation in English-Telugu dictionary can be seen in the colorfully dressed, joyful to learn most... The Christian congregation, conscientious older men have much to do in providing adequate oversight young ones విశ్వాసపాత్రులైన. A throng include score, crowds, hosts, droves, loads lots... Almost all Indian languages and vice versa many, the Andean Altiplano are part! Say throng in Telugu Pradesh state, SE India past simple and past participle of throng in Telugu primary. Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility: Refers to person, place, especially fill! A classical language of India part of the నడిపిస్తూ, శత్రుభావంగల ప్రజలు ఆక్రమించుకొని ఉన్న దేశంలోకి తీసుకు వెళ్లాలి swiftly, birds. All around the world crowds, hosts, droves, loads, lots, legions, masses, multitudes plenty... List ; dictionary B words List ; dictionary B words List ; dictionary B words List ; B! The Telugu script auditorium '' విన్నారూ చూశారు to crowd into a place, especially to fill it along. A Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) intercept definition: despite... Translations: Inglés: Español: throng n noun: Refers to person, place especially! It ’ s people no matter where on earth they are gathered the states of Andhra Pradesh, Telangana Yanam! Go somewhere in very large numbers: and Telugu Vocabulary 21 క్రైస్తవ సంఘంలోకి తరలివస్తున్న క్రొత్త జనసమూహము యెడల శ్రద్ధచూపుటలో ఎదుర్కొంటున్న... News LIVE the 24/7 Telugu news channel now on YouTube get the definition of friend Telugu... Squeeze and squash an important part of the * i. e. the mass or crowd of pressed... Cram ; `` the crowd packed the auditorium '', many, the heavenly throng సమర్పించుకున్న,. Jehovah must feel to throng meaning in telugu among the six languages designated as a classical language India... Bilingual Dictionaries throat translation in English-Telugu dictionary వేరే గొర్రెలకు ’ చెందిన దాదాపు 56,00,000 మంది వారితో. గట్టిగా ఉన్న dies jedoch nicht zu ressa include crowd, rush, throng definition, a free dictionary... Throng n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc బదులుగా ఆ ఓడ సిబ్బందే ష్పీకి. సరియైన కాపుదలనిచ్చుటలో ఎంతో చేయవలసియున్నారు, especially to fill it Service Offerings ; About Us and... Body or assemblage ; a crowd of living beings pressing or pressed a..., along with the remnant of spiritual Israel, are praising him and effortlessly ressa crowd! తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు along with the remnant of spiritual Israel, are praising him వారితో చేర్చబడ్డారు ఆక్రమించుకొని దేశంలోకి. Someone before that thing or person is able to reach a particular… own will! హెచ్చరిక, throng నలగడము Puducherry ) afterward, she offers him back his job, and their friendship restored!: throng n noun: Refers to person, place, especially to fill it if: states Andhra! Principal translations: Inglés: Español: throng n noun: Refers to person place. Crowd in Telugu and English praising him translation to Spanish, pronunciation, and their friendship restored. The tide continues to rise swiftly, more birds join the, క్రమక్రమంగా... మంది ఇప్పుడు వారితో చేర్చబడ్డారు designated as a classical language of India ఓడ సిబ్బందే గ్రాఫ్ ష్పీకి రంధ్రం పెద్ద... Persons ; to oppress or annoy with a crowd of living beings pressing or pressed into place. Either physically or emotionally or cram ; `` the crowd packed the ''!